พยากรณ์และความชุกของโรคเบาหวาน

เมื่อเรารู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน สิ่งที่ทุกคนนึกถึงลำดับแรกๆ คือ รักษาอย่างไร อันตรายมากแค่ไหน อายุเราจะยืนหรือไม่ บางรายถึงขั้นทำใจไว้ว่า อาจจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมีการศึกษาเรื่องอายุขัยของผู้ที่ป่วยเป็นโรเบาหวานอยู่เหมือนกัน แต่อย่างก็ขอให้ใช้วิจารณยานในการอ่าน ดังต่อไปนี้

การพยากรณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 1
หากคุณกำลังเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรดทำใจไว้ว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน จะมีอายุขัยสั้นลง ทั้งนี้อ้างอิงจากการศึกษาในวารสาร Journal of the American Medical Assocation (JAMA) ปี 2015 จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานจะมีอายุขัยสั้นกว่าผู้ชายที่ไม่ได้เป็นโรคถึง 11 ปี และในผู้หญิงพบว่า ผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานจะอายุสั้นลง 13 ปี แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ใช้การประมาณอายุขัย ซึ่งจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมระดับน้ำตาลและตัวโรค
การศึกษาใน JAMA อีกชิ้นหนึ่งในปี 2015 พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ได้รับการดูแลรักษาโรคเบาหวานอย่างเข้มงวดมาตลอดเวลาถึง 6.5 ปี พบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมได้

ความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 1
จากข้อมูลในปี 2012 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน กว่า 29.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.3% ของประชากรทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้พบว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เพียง 1.25 ล้านคน จากผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด